Nejpoužívanější skladové systémy: Jak vybrat ten pravý?

prumyslove_haly

Západní svět se má dobře. Se zvyšující se životní úrovní stoupá i kupní síla, důsledkem čehož vzrůstá poptávka po nejrůznějších druzích zboží. Elektronika, knihy, ale i potraviny – to vše si dnešní zákazník žádá v perfektní kvalitě a nejlépe ihned.

Čím dál více se do popředí dostává požadavek na perfektně zvládnutou logistiku. Čas jsou peníze, a čím efektivnější skladové hospodářství je, tím více zákazníků je možné uspokojit. Od příjmu zboží přes jeho zaskladnění až po expedici, vše musí fungovat jako perfektně promazaný stroj. Neefektivní skladové hospodářství v dlouhodobém horizontu společnost poškozuje, může vést i k její snížené konkurenceschopnosti a krachu.

Po kterém skladovém systému sáhnout?

Klasický skladový systém

Jde o vůbec nejstarší zaskladňovací systém, jehož princip je starý tisíce let. Funguje jednoduše – od příjmu putuje zboží do polic a regálů o určité výšce. Rozměry buněk se liší, záleží především na požadavcích logistiky: rychlosti zaskladnění a vyskladnění či objemu a typu zboží, které skladem prochází.

Výhody standardního skladového systému:

 • nízké náklady na pořízení i údržbu,
 • vhodné pro malé sklady.

Nevýhody standardního skladového systému:

 • přehled v uskladněném zboží silně závisí na lidském faktoru,
 • rychlost zaskladňování a vychystávání je dána schopnostmi manipulátora,
 • nehodí se pro velké objemy zboží.

Vysoký skladový systém

Vysoké skladové systémy jsou převládajícím typem ve skladech, kterými protékají vysoké objemy zboží. Zatímco regály pro ruční vychystávání jsou výškově omezeny asi na dva metry, u automatizovaných a poloautomatizovaných kolejových systémů dosahují regály výšky několika desítek metrů.

Výhody vysokého skladovacího systému:

 • při plné automatizaci nízká chybovost,
 • rychlé zaskladňování/vychystávání (dáno typem zakladače),
 • ideální systém pro velký objem zboží.

Nevýhody vysokého skladovacího systému:

 • vysoké pořizovací náklady,
 • nutnost pravidelné údržby,
 • nutnost zaškolení skladníků a administrátorů.

Karuselový systém

Skládá se z dynamických buněk, které se pohybují, a tím zkracují expediční dobu na minimum. Pohyblivé regály je možné i otočit – tím vzniká prostor pro uskladnění kousků malého zboží.

Výhody karuselového systému:

 • minimalizace lidského faktoru při vychystávání,
 • plná automatizace.

Nevýhody karuselového systému:

 • vysoké pořizovací a provozní náklady,
 • nutnost pravidelné údržby,
 • nutnost zaškolení skladníků a administrátorů.

Průtokový systém

Průtokový (také kanálový) systém pracuje na principu LI/FO: zboží stejného typu prochází kanálem se sklonem až 8 stupňů, z jedné strany se kusy zboží do kanálu přidávají, z druhé odebírají.

Výhody průtokového systému:

 • pevně dané umístění položek,
 • rychlé zaskladňování/vychystávání,
 • vhodné i pro velkoobjemové zboží.

Nevýhody průtokového systému:

 • vyšší pořizovací náklady,
 • v jednom kanálu nelze použít různé druhy zboží,
 • při problémech je nutné zastavit celý provoz.

Výběru a efektivnímu provozu skladového systému věnujte mimořádnou pozornost. Při výběru se řiďte objemem a dimenzováním zboží, jež vaším skladem prochází, v potaz vezměte i rozměry skladové haly.